NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon.

Målet er å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft.

NORWEA ble stiftet i 2006, og har i dag rundt 130 medlemsbedrifter. De representerer hele verdikjeden rundt vind-, bølge- og tidevannskraft. Vi er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og industrielt samarbeid.

NORWEAs næringspolitiske arbeid skaper gode juridiske og økonomiske rammevilkår for bransjen.

NORWEA analyserer utvikling i rammevilkår og utformer policy i samarbeid med bransjen.

NORWEA produserer informasjonsmateriell og arrangerer kampanjer for å øke kunnskapen om vindkraft og havenergi gjennom etterrettelig og tilgjengelig informasjon.

NORWEA har flere arrangementer: Konferanser, seminarer, workshops og arbeidsgrupper.