Styreleder - Peter Aall Simonsen (Simonsen Vogt Wiig)

Cand. jur. Simonsen er partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
peter.aallsimonsen(at)svw.no

Styremedlem - Trine Ulla (Equinor)

Trine Ulla leder eierskapsstyringen av en portefølje av vindselskaper i New Energy Solutions i Statoil. Hun sitter i styret i blant annet Scira, Dudgeon, Forewind og Hywind Scotland. Hun har jobbet med havvind siden 2009, innen flytende vind, forretningsutvikling og i andre kommersielle roller. Hun har også mer enn 20 års erfaring fra olje og gassbransjen. Trine er sivilingeniør fra NTH. triu(at)equinor.com

Styremedlem - Kresten Ø. Christensen (Vestas)

Kresten Ørnbjerg Christensen er Head of Marketing, Comms. & Public Affairs i Vestas Northern Europe. Han har stor erfaring med vind og policy og har været ansatt i Vestas siden 2008 i avdelingen Global Public Affairs hvor han har varetaget forskjellige roller herunder Public Affairs aktiviteter i Danmark og EU. Kresten har en MSc i Statskundskab fra Aarhus Universitet.
kroch(at)vestas.com

Styremedlem - Olav Rommetveit (Zephyr)

Olav har vært administrerende direktør for Zephyr siden etableringen av selskapet i 2006. Han er også daglig leder for Kvalheim Kraft som eier og drifter vindparken Mehuken i Sogn og Fjordane. Olav har fra før jobbet 10 år for Kværner og General Electric i Norge, Kina og USA med vannkraft. Han er utdannet Sivilingeniør fra NTH og har en videreutdannelse innen Master of Technology Management (MTM) fra NTNU, NHH og MIT Sloan School of Management, Boston.
or(at)zephyr.no

Styremedlem - Egon Leonhardsen (Finnmark Kraft )

Administrere Direktør for Finnmark Kraft og Arctic Wind, har jobbet med vindkraft i Norge i over 10 år, primært rettet mot drift -og vedlikehold, men i senere tid også utvikling –og utbygging. Arctic Wind eier og driver Havøygavlen Vindpark, verdens nordligste vindpark og var en var de første vindparkene i Europa med multimega watt turbiner. Erfaringene fra Havøygavlen har ledet til teknologiutvikling av vindturbiner og utviklingen av drift -og vedlikeholds metodikk. Har Ingeniør bakgrunn innen Elkraft, med videreutdanning fra BI sitt Master of Energy Management Program, innen Prosjektledelse og Energy Markeds, samt Bedriftsøkonom BI. Har tidligere erfaring fra nett, produksjon og naturgass fra Lyse Energi.
egon.leonhardsen(at)finnmarkkraft.no

Styremedlem - Tormod Eggan (Trønder Energi)

Tormod Eggan er energidirektør i TrønderEnergi Kraft (TEK). Selskapet forvalter og drifter 18 vannkraftverk og 2 vindkraftverk.. Han er tidligere produksjonssjef i TEK, og har 15 års erfaring fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Han er også styremedlem i Sarepta Energi som eies 50 % av TEK og 50 % av NTE. Bred erfaring innen vurdering og avveining av regulatoriske, tekniske, økonomiske og miljømessige forhold av kraftlednings-, vind- og vannkraftprosjekter og har en Cand Agric/Mastergrad i økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap.
tormod.eggan(at)tronderenergi.no

Marte de Picciotto (DNV)

Head of Renewables Advisory, Nordic and Baltic Region at DNV GL.

marte.de_picciotto(at)dnvgl.com

Styremedlem - Marcus Landelin (Eolus Vind)

Landelin er COO/Vice-CEO i Eolus Vind. Han er operasjonell leder for salg, prosjektutvikling og drift i Eolus.
marcus.landelin(at)eolusvind.com

Styremedlem - Fredrik Gustavsson (SEB Corporate Finance)

Fredrik has long experience in the renewable and utility space and especially within the wind sector where he has been active both in Sweden and Norway since 2008. Fredrik is now responsible for the renewable and infrastructure advisory team in SEB and has previous long experience from Energy Sector, over the last 10 years in the Financial Sector (Energy teams in DNB and Swedbank) and previously 8 years with DNV-GL. Fredrik has an MSc for Royal Institute of Technology in Stockholm and an E-MBA from ESCP-EAP.
fredrik.gustavsson(at)seb.no

 

Styremedlem - Gudmund Sydness (Nordisk Vindkraft)

Gudmund Sydness har ledet utviklingen av vindprosjekter i Norge for RES Nordisk vindkraft siden 2014. Gudmund har fra tidligere 5 års erfaring fra konsesjonsavdelingen i Norges Vassdrags- og energidirektorat, hvor han blant annet hadde ansvaret de strategiske konsekvensutredningene til havs som ble utført i forbindelse med en fremtidig åpning av områder for havvind i Norge. Gudmund er utdannet ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og har en master i økonomi og ressursforvaltning.

gudmund.sydness(at)nordiskvindkraft.no 

Valgkomiteens leder - Anne S. Lycke

anne.lycke(at)norsar.no