FAKTA OM NORSK VINDKRAFT

Skjermbilde 2019-09-20 kl. 14.04.14.png

FAQ OM VINDKRAFT


 

NORSK FORNYBARMÅL 2030 - THEMA

“I EUs fornybardirektiv fra 2009 ble det satt et mål omå øke andelen fornybar energi i EU til 20 prosent innen 2020,og hvert medlemsland fikk et bindende, nasjonalt fornybarmål. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen, og det ble satt et mål for Norge på 67,5 prosent..”

NOTAT - NORSK STRATEGI FOR REALISERING AV FULLSKALA DEMOANLEGG FOR HAVVIND

“NORWEA har sammen med en rekke industri- og forskningsaktører tatt initiativ til en næringsledet prosess mot å få realisert en strategi for å etablere demonstrasjonsanlegg for offshorevind i Norge..”


THEMA RAPPORT MAI 2019

“Grønn omstilling og landbasert vindkraft i Norge –En studie av verdiskaping og samfunnsøkonomi..” På oppdrag fra NORWEA, april 2019.

 

HAVVIND - ET NYTT NORSK INDUSTRIEVENTYR

“Omfattende klimaendringer har utløst en ambisiøs energi- og klimapolitikk i EU, forankret i et stadig mer formalisert internasjonalt avtaleverk (Parisavtalen). For å oppnå målsettingen om å begrense oppvarmingen til under 2°C, har statene gjennom Parisavtalen…”

VINDKRAFT og reinsdyr - EN KUNNSKAPSSYNTESE

“I denne rapporten har vi sammenfattet 11 ulike undersøkelser som har studert mulige effekter av vindkraftanlegg og kraftledninger på reinsdyr..”

 
Skjermbilde 2019-09-18 kl. 13.51.33.png

Hvor stort areal krever norsk vindkraftutbygging fram mot 2021?

Raggovidda1.jpg
Skjermbilde 2019-05-31 kl. 09.47.12.png

VINDKRAFTHÅNDBOKEN

Dette er den lille vindhåndboken. Boken er en introduksjon til vind og vindkraft: Hvor mye strøm produserer en vindturbin? Hovr mye plass trenger man, og hvordan bidrar vindkraft til å kutte klimagassutslipp?

Her vil du finne svar på dette, og mer til. I vindhåndboken kan du også lese om prosessen fra idé til ferdig vindkraftverk, og du vil få et innblikk i hvordan vindkraftverk påvirker lokaløkonomi og kommuneøkonomi. God lesning!

Skjermbilde 2019-08-12 kl. 14.27.29.png